Dust Collector

[เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม]

CYCLONE

Detail: 

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม CYCLONE

การใช้งาน

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม CYCLONEโดยทั่วไปสามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือใช้กรองฝุ่นขั้นแรก(Pre filter)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับฝุ่น และใช้เป็น Filter สำหรับเก็บฝุ่นหยาบ

     ∎ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม CYCLONE เหมาะสำหรับดูดเก็บฝุ่นหยาบ เช่น เศษไม้ เศษขี้เลื่อย เปลือกข้าว ฝุ่นโลหะหรือพลาสติก

ดาวน์โหลดแคทตาล็อกคลิ๊ก