Dust Collector

[เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม]

AIRINTAKE

Detail: 

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม AIRINTAKE

เหมาะสำหรับการใช้งาน

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม AIRINTAKE เหมาะสำหรับเก็บฝุ่นจากการเทวัสดุหรือวัตถุดิบลงหลุมในการผลิต

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม AIRINTAKE เหมาะกับโรงงานอาหารสัตว์ โรงสี โรงปูน หรือโรงอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกัน

ดาวน์โหลดแคทตาล็อกคลิ๊ก

Specification

Filter area
sq.m
23.55 - 31.08
Flow
CMH
10,800 - 12,000