Dust Collector

[เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม]

JETCLEAN

Detail: 

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETCLEAN

เหมาะสำหรับการใช้งาน

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETCLEAN เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดกลาง

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETCLEANมี Cyclone ในตัว

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETCLEAN เหมาะสำหรับฝุ่นละเอียดที่มีปริมาณมาก เช่น โรงสี หรืออื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกัน