Dust Collector

[เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม]

JETBAG

Detail: 

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG

 

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดกลาง

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG สามารถออกแบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG สามารถเลือกชนิดถุงผ้ากรองให้เหมาะกับชนิดของฝุ่นได้

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG กรองฝุ่นได้ถึง 99.5%

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG มีระบบ Pulse Jet แบบ Auto (ทำความสะอาดถุงผ้ากรองอัตโนมัติ)

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG สามารถส่งสัญญาณการทำงานของเรื่องร่วมกับระบบ PLC ได้

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม JETBAG เหมาะสำหรับเก็บฝุ่นละเอียด และฝุ่นที่มีปริมาณมาก เช่นโรงปูน หรืออื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกัน

ดาวน์โหลดแคทตาล็อกคลิ๊ก