Dust Collector

[เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม]

AIRSPOT

Detail: 

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม AIRSPOT

เหมาะสำหรับการใช้งาน

      เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม AIRSPOT เหมาะกับการเก็บฝุ่นจากสายพาน และกระพ้อ

       เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม AIRSPOT เหมาะกับฝุ่นอาหารสัตว์ ข้าว แป้ง หรือฝุ่นอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกัน

Specification

Filter area
sq.m
2.82-6.36
Flow
CMH
650-2100