Application

Application

    MIZZER

    กำจัดไอละอองน้ำมันเครื่อง

    CARBO

    กำจัดกลิ่นจากเครื่อง CNC

    BIOKOOL

    ระบายอากาศ

    Carbinet hood

    กำจัดเศษจากการตัดโฟม

    DCX

    กำจัดฝุ่นงานขัด งานเจียรชิ้นงาน

 DCX

กำจัดฝุ่นจากการขัดชิ้นงาน