Spray Booth

[ห้องพ่นสี เครื่องเก็บละอองสี]

WET & DRY SPRAY BOOTH

Detail: 

ห้องพ่นสี เพื่อกำจัดละอองสีขณะพ่น

ห้องพ่นสีระบบกรองแห้ง

     ถูกออกเเบบมาโดยใช้ฟิลเตอร์ 2 ชั้น ในกระบวนการจับเนื้อสีที่ถูกพ่นไปสู่ชิ้นงานโดยพัดลมจะทำการดูสีฝุ่นที่เกิดขึ้นผ่านฟิลเตอร์ชั้นที่ 1(ฟิลเตอร์กระดาษ) บริเวณด้านหน้าห้องพ่นสีเพื่อเป็นการกรองหยาบเเละสีบางส่วนที่ผ่านการกรองจากฟิลเตอร์ชั้นที่ 1 ได้ ก็จะถูกฟิลเตอร์ชั้นที่ 2 (ฟิลเตอร์ใยแก้ว) เพื่อกรองละเอียดอีกครั้งนึงก่อนปล่อยอากาศสู่บรรยากาศภายนอก

 มีทั้งรุ่นแบบครึ่งตัว และแบบมีผนังข้าง ให้เลือกใช้งาน
 

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ

     ถูกออกแบบมาโดยใช้นำในกระบวนการจับเนื้้อสีที่ถูกพ่นไปสู่ชิ้นงาน โดยพัดลมจะทำการดูดฝุ่นสีที่เกิดขึ้นผ่านม่านน้ำบริเวณด้านหน้าของห้องพ่นสีที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเวลา ฝุ่นสีต่างๆ นั้นจะถูกจัดตัวรวมกับน้ำและไปสู่บ่อพักในห้องพ่นสี และฝุ่นสีบางส่วนที่ผ่านม่านน้ำชั้นแรกได้ ก็จะเข้าสู่ม่านน้ำในกระบวนการชั้นถัดไปที่อยู่ภายในห้องพ่นสี และกรองด้วยฟิลเตอร์ใยแก้วก่อนปล่อยอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอก

 มีทั้งรุ่นแบบครึ่งตัว แบบมีถาดล่างสำหรับยืนพ่น และแบบมีผนังด้านข้างให้เลือกใช้งาน

ดาวน์โหลดแคทตาล็อกคลิ๊ก